Gå direkt till sidans innehåll

Lokal Agenda 2030

Projekt SDG

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Järfälla kommun medverkar till ett uthålligt samhälle genom att arbeta efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här kan du följa en mängd indikatorer som visar hur det ligger till med hållbarhetsutvecklingen i Järfälla, och hur det sett ut tidigare.

41 indikatorer utvecklas positivt

Indikator SDG. 3. 12
Indikator SDG. 3. 1
Indikator SDG. 3. 2
Indikator SDG. 3. 11
Indikator SDG. 3. 5
Indikator SDG. 4. 4
Indikator SDG. 5. 2
Indikator SDG. 7. 4
Indikator SDG. 7. 3
Indikator SDG. 7. 1
Indikator SDG. 8. 1
Indikator SDG. 8. 6
Indikator SDG. 8. 3
Indikator SDG. 9. 1
Indikator SDG. 9. 2
Indikator SDG. 11. 9
Indikator SDG. 11. 6
Indikator SDG. 12. 1
Indikator SDG. 12. 2
Indikator SDG. 12. 3
Indikator SDG. 13. 7
Indikator SDG. 15. 4
Indikator SDG. 15. 6
Uppdaterad: 2024-04-03