Gå direkt till sidans innehåll

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Huvudområde SDG. 15

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden är en avgörande utmaning för vår överlevnad. Målet är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Uppdaterad: 2024-04-02