Gå direkt till sidans innehåll

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Huvudområde SDG. 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Uppdaterad: 2024-04-03