Gå direkt till sidans innehåll

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Huvudområde SDG. 10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Målet är att minska ojämlikheten, både inom och mellan länder.

Uppdaterad: 2024-04-03