Gå direkt till sidans innehåll

Miljöplan 2023-2030

Projekt MP2030

Miljöplanen är tillsammans med översiktsplanen de överordnade styrdokumenten för Järfälla kommun och dess bolag inom ekologisk hållbarhet.

Planen utgår från de globala målen i Agenda 2030, de nationella miljökvalitetsmålen och de regionalt prioriterade miljömålen.

Mål inom ekologisk hållbarhet finns förutom i miljöplanen även i översiktsplanen, avfallsplanen, cykelplanen med flera.

Miljöplanen är uppdelad inom sex målområden enligt nedan. Klicka på respektive målområde för att följa hur arbetet går med målen.

Målområden

Uppdaterad: 2024-03-04