Gå direkt till sidans innehåll

Cykelplan

Projekt 10

Cykelplanen är ett strategiskt dokument för cykeltrafik i Järfälla. Syftet med planen är att stödja utformningen av nya stadsmiljöer och vara ett operativt verktyg för kommunens tjänstemän.

Cykelplanen ska också ge vägledning för hur arbetet med drift och underhåll av cykelvägar bör utvecklas så att cykling blir ett attraktivt färdsätt året runt. Planen ska slutligen även underlätta uppföljningen av cyklingens utveckling i kommunen. Det övergripande målet är att cykeltrafikens andel av det totala resandet ska vara 20 procent år 2030.

Under 2023:

Nedan redovisas ett antal indikatorer som följs upp i arbetat för att främja cykling.

Uppdaterad: 2024-02-05