Gå direkt till sidans innehåll

Antal vintercyklister i huvudvägnätet

Indikator 10. 8

Utmed Järfällavägen, Frihetsvägen, Passadvägen samt Viksjöleden jämförs flödet av vintercyklister under veckorna 1-12 och 45-52 varje år, med 2017 som basår.

Antal vintercyklister i huvudvägnätet

Datakälla: Järfälla kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
51597 stycken (2023)
Utgångsvärde:
51668 stycken (2017)

Kommentar

Mellan åren 2018 och 2022 har vintercyklingen ökat gradvis årligen. År 2022 uppmättes en ökning på drygt 25 procent, mot föregående år vilket är en exceptionell ökning. Under 2023 har antalet vintercyklister minskat vilket kan bero på en kallare vinter och på en minskad budget vilket lett till färre cykelfrämjande insatser. Antalet cyklister är ungefär detsamma som basåret 2017.

Uppdaterad: 2024-02-05