Gå direkt till sidans innehåll

Gång- och cykelvägar

Indikator 10. 6

Från och med 2022 redovisas endast sträckor och som är tagna i drift, dvs är öppna för allmänheten. Med nyanlagd menas att den inte har funnits innan, med upprustad menas att den har funnits innan men att standarden har höjts på den sträckan.

Antal kilometer nyanlagda samt upprustade gång- och cykelvägar under ett år.

Datakälla: Järfälla kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
1,03 km/år (2023)
Utgångsvärde:
2,2 km/år (2011)

Kommentar

Under år 2023 har kommunen byggt klart sex sträckor runt om i kommunen, se nedan. Några sträckor som påbörjats 2023 eller tidigare, men inte färdigställts under 2023, kommer att färdigställas under 2024 och redovisas därmed inte i denna sammanställning. Kommunen har utöver detta, byggt en ny cykelparkering.

Viksjöleden etapp 2 och 3 (Busshållplats Slåttervägen - Lantmäterivägen)
Upprustad gång- och cykelbana, cirka 1 000 m
Huvudcykelstråk

Bodaängsvägen
Ny gångbana, cirka 700 m
Lokalt gångstråk

Österdalsvägen (Orgonavägen - Castorvägen)
Upprustad gång- och cykelbana, cirka 100 m
Regionalt cykelstråk

Barkarbybron (Skälbyvägen/Veddestavägen - Enköpingsvägen/Norrviksvägen)
Bron avstängd för biltrafik, upprustad gång- och cykelbana, cirka 400 m
Regionalt cykelstråk

Enköpingsvägen (Flyginfarten - Kalvshällavägen)
Upprustad gång- och cykelbana, cirka 1 200 m
Huvudcykelstråk

Ålstavägen (Ringvägen - Ålstavägen)
Ny gång- och cykelbana, ca 230m, upprustad gång- och cykelbana ca 100 m
Regionalt cykelstråk

Cykelparkering Kallhälls IP
Ny cykelparkering, 28 st

Uppdaterad: 2024-01-10