Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Gång- och cykelvägar

Indikator 10.6

Antal kilometer nyanlagda samt upprustade gång- och cykelvägar under ett år.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
3,3 km/år (2021)
Utgångsvärde:
2,2 km/år (2011)

Kommentar

I år har kommunen haft 3 projekt som påbörjades år 2020, men avslutades 2021. Därmed är Byleden, Vasavägen, Viksjöleden (Magnusvägen - Drabantvägen) inte medräknade i årets siffror eftersom de inkluderades år 2020. Kommunen har totalt byggt 9 sträckor runt om i kommunen, se nedan. Några sträckor är förskjutna till år 2021 pga resursbrist, därmed har 3 - 4 projekt inte utförts detta år.

Allmänningsvägen (Almarevägen- Tunnel)
Ny gång- och cykelbana
Regionalt cykelstråk, 150 m

Byleden (Österdalsvägen - Skälbyvägen)
Breddad gång- och cykelbana
Regionalt cykelstråk, 600 m
Byggnation: 2020 - 2021

Vasavägen (Frihetsvägen - Folkungavägen)
Ny gång- och cykelbana
Huvudcykelstråk, 500 m
Byggnation 2020 - 2021

Viksjöleden (Mälav. - busshållp Slåtterv.)
Ny gång- och cykelbana, 265 m
Huvudcykelstråk

Blixtvägen del 2 (Passadvägen - Trappa)
Ny gång- och cykelbana
Lokal gång- och cykelbana, 300 m

Godsvägen
Ny gångbana, 300 m
Lokal gångbana

Budkavlevägen (Skälbyvägen - Flintvägen)
Ny gång- och cykelbana, 300 m
Byggnation 2020 - 2021

Flygarvägen (Jaktvägen - Vålbergavägen)
Ny gång- och cykelbana, 500 m
Lokal gång- och cykelbana

Viksjöleden (Magnusvägen - Drabantvägen)
Ny gång- och cykelbana
Lokaltcykelstråk, 300 m
Byggnation 2020 - 2021

Ormbacka gångbana 400 m
Nybyggd

Uppdaterad: 2022-01-28