Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Andel nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar

Indikator 10.10

I Statistiska centralbyråns (SCB) årliga undersökning får kommuninvånarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Resultatet avläses direkt från SCB:s medborgarundersökning som publiceras varje år i december. Resultatet redovisas i andelar (procent) efter frågans olika svarsalternativ och grupperas i andel positiva respektive andel negativa svar.

För resultat av nöjdhet fram till år 2020 se indikator Nöjdhet med snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar

Andel nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Senaste värdet:
68 % (2021)
Utgångsvärde:
68 % (2021)
Uppdaterad: 2022-04-14