Gå direkt till sidans innehåll

Andel nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar

Indikator 10. 10

I Statistiska centralbyråns (SCB) årliga undersökning får kommuninvånarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Resultatet avläses direkt från SCB:s medborgarundersökning som publiceras varje år i december. Resultatet redovisas i andelar (procent) efter frågans olika svarsalternativ och grupperas i andel positiva respektive andel negativa svar. Nedan redovisas endast positiva svar.

För resultat av nöjdhet fram till år 2020 se indikator Nöjdhet med snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar

Andel nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Senaste värdet:
71,4 % (2023)
Utgångsvärde:
68 % (2021)

Kommentar

Andelen nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar har ökat med cirka 3 procent mellan 2021 och 2023.

Uppdaterad: 2024-01-23