Gå direkt till sidans innehåll

Cykeltrafikens andel av resor inom kommunen en vardag

Indikator 10. 1

Resultat från Trafikförvaltningens resvaneundersökning. Senaste undersökningen gjordes 2020. Under 2021 och 2022 har det inte genomförts någon resvaneundersökning och nästa undersökning planeras till tidigast år 2024.

Cykeltrafikens andel av resor inklusive delresor med start och mål i kommunen under vardagar.

Datakälla: Trafikförvaltningens resvaneundersökning
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
12 % (2020)
Utgångsvärde:
10 % (2015)

Kommentar

Andelen resor med cykel inom kommunen på vardagar har ökat med 20% mellan 2015 och 2020.

Uppdaterad: 2023-12-28