Gå direkt till sidans innehåll

Klimat- och energiplan 2020-2024

Barkarby i skymning
Fotograf: Hanna Magnusson
Projekt KEP

Klimat- och energiplanen är det övergripande styrdokumentet för Järfälla kommun och dess bolag inom kommunens miljömål Minskad klimatpåverkan. Planen tar avstamp i internationella och nationella klimatåtaganden samt regionala strategier.

Den 11 december 2020 signerade Järfälla kommun Klimatkontraktet 2030 och åtar sig att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Signerandet innebär att Järfälla tar ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöker hur modern mobilitet, digitalisering, elektrifiering, samhällsplanering och ett större medborgarengagemang kan bidra till klimatneutralitet i Barkarby och i framtida stadsutvecklingsprojekt.

Denna handlingsplan är uppdelad utifrån olika åtgärdsområden som motsvarar de åtgärdsområden som valts ut i den regionala klimat- och energistrategin. Varje åtgärdsområde inleds med kommunens beslutade mål. För de mål som kommer ifrån kommunens miljöplan länkas målen till uppföljning av dessa mål där man kan se hur det går för respektive mål genom målbedömningar samt diagram.

Inriktningsmål – Minskad klimatpåverkan

Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera. Järfälla ska ta sitt ansvar för att bidra till det globala klimatmålet, Tvågraders-målet.

Effektmål

Järfälla

Kommunorganisationen

Åtgärdsområden

Uppdaterad: 2024-03-01