Gå direkt till sidans innehåll

Hållbar konsumtion av varor och tjänster

Tre kvinnor står och diskuterar vid en utställning
Fotograf: Rosie Alm
Huvudområde KEP. 5

Konsumtions- och produktionsmönster har en stor klimatpåverkan hos invånare där områdena livsmedel, transporter och boende är de områdena med de största utsläppen i den privata konsumtionen.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Livsmedel

0

Genomförs kontinuerligt
Informationskampanjer

Genomförs kontinuerligt

Livsmedel

Kommunstyrelseförvaltningen

Livsmedel

1

Föreslagen
Öka antalet klimatsmarta alternativ i butik

Föreslagen

Livsmedel

Kommunstyrelseförvaltningen

Livsmedel

2

Genomförs kontinuerligt
Minskat matsvinn

Genomförs kontinuerligt

Livsmedel

Barn- och ungdomsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Kompetensförvaltningen, Kultur,  demokrati- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen

Upphandling

3

Föreslagen
Funktionskrav i upphandling

Föreslagen

Upphandling

Kommunstyrelseförvaltningen

Övrig konsumtion

4

Genomförs kontinuerligt
Informationskampanjer

Genomförs kontinuerligt

Övrig konsumtion

Kommunstyrelseförvaltningen

Övrig konsumtion

5

Genomförd
Utreda gemensamt förråd

Genomförd

Övrig konsumtion

2019

Kommunstyrelseförvaltningen

Övrig konsumtion

6

Genomförs kontinuerligt
Informationsinsatser till skolor och förskolor

Genomförs kontinuerligt

Övrig konsumtion

Barn- och ungdomsförvaltningen

Övrig konsumtion

7

Genomförs kontinuerligt
Klimatavtal

Genomförs kontinuerligt

Övrig konsumtion

Kommunstyrelseförvaltningen, Järfälla näringsliv AB

Övrig konsumtion

8

Genomförs kontinuerligt
Främja hållbara finanser

Genomförs kontinuerligt

Övrig konsumtion

Kommunstyrelseförvaltningen

Övrig konsumtion

9

Genomförs kontinuerligt
Sportotek

Genomförs kontinuerligt

Övrig konsumtion

Kompetensförvaltningen

Övrig konsumtion

10

Genomförs kontinuerligt
Återbruka

Genomförs kontinuerligt

Övrig konsumtion

Kommunstyrelseförvaltningen, Kompetensförvaltningen

Uppdaterad: 2024-03-01