Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Samhällsplanering och bebyggelse

Flottiljen
Fotograf: Hanna Magnusson

I åtgärdsområde samhällsplanering och bebyggelse ingår planering av nya bostadsområden och omvandling av befintliga bostadsområden. Samtidigt som Järfälla expanderar kan utvecklingen bidra till att begränsa klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen.

Huvudområde KEP.4
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Hållbar bostadsbebyggelse

0

Genomförs kontinuerligt
Minska efterfrågan på bilresor och transporter

Genomförs kontinuerligt

Hållbar bostadsbebyggelse

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Hållbar bostadsbebyggelse

1

Genomförd
Trähusstrategi

Genomförd

Hållbar bostadsbebyggelse

2021

Kommunstyrelseförvaltningen

Hållbar bostadsbebyggelse

2

Påbörjad
Gröna tak

Påbörjad

Hållbar bostadsbebyggelse

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Hållbar bostadsbebyggelse

3

Beslutad
Takodling

Beslutad

Hållbar bostadsbebyggelse

Kommunstyrelseförvaltningen

Hållbar bostadsbebyggelse

4

Genomförs kontinuerligt
Plantering av träd och buskar

Genomförs kontinuerligt

Hållbar bostadsbebyggelse

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Hållbar bostadsbebyggelse

5

Genomförs kontinuerligt
Anlägga dammar och våtmarker

Genomförs kontinuerligt

Hållbar bostadsbebyggelse

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Minska bilberoende kommundelar

6

Genomförs kontinuerligt
Bilberoende kommundelar

Genomförs kontinuerligt

Minska bilberoende kommundelar

Kommunstyrelseförvaltningen

Samarbete och samordning

7

Genomförs kontinuerligt
Samarbete med aktörer

Genomförs kontinuerligt

Samarbete och samordning

Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterad: 2023-03-10