Gå direkt till sidans innehåll

Kemikalieplan 2019-2024

kemikalier i miljön
Projekt 8

Järfälla kommun har en vision om en giftfri vardag och har en politiskt antagen kemikalieplan. Den innehåller 25 åtgärder och har fyra handlingsplaner kopplade till sig.

I kemikalieplanen har områden identifierats där insatser behövs för minskad exponering för kemiska ämnen, ökad medvetenhet kring kemikalier och för att nå målen om en Giftfri vardag i Miljöplanen.

En reviderad version av kommunens kemikalieplan antogs i kommunfullmäktige i oktober 2019. Genom att arbeta med de åtgärder och de handlingsplaner som är kopplade till kemikalieplanen ska:

  • kontroll över nuläget skapas,
  • antalet kemikalier i produkter och varor minska,
  • de mest skadliga kemikalierna fasas ut,
  • inköp följas upp.

Nedan kan du läsa om vilka åtgärder som finns i kemikalieplanen och vad som har genomförts hittills.

Uppdaterad: 2024-04-09