Gå direkt till sidans innehåll

Elektrifieringsstrategi

Projekt 13

Elektrifieringsstrategi 2022-2024 för Järfälla kommun och dess bolag.

Elektrifieringsstrategin är ett så kallat styrdokument. Det utgår från Järfällas Klimat- och energiplan 2020-2024 och kommunens Miljöplan. Strategin listar åtgärder för att nå mål. Det främsta målet är att göra det enkelt att använda laddbara fordon och maskiner i kommunen. Den gällande strategin är ett så kallat levande dokument. Justeringar görs därför löpande, bland annat av de delmål som sattes upp.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera gällande elektrifieringsstrategi. Förslag har tagits fram under 2023 och har skickats ut på remiss.

Uppdaterad: 2024-01-15