Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Elektrifieringsstrategi

Elektrifieringsstrategi 2022-2024 för Järfälla kommun och dess bolag

Projekt 13

Elektrifieringsstrategin utgår från Järfällas Klimat- och energiplan 2020-2024 , som kompletterar och konkretiserar de övergripande målen inom minskad klimatpåverkan i kommunens miljöplan. Det övergripande målet är att laddbara fordon och arbetsmaskiner ska kunna köras utan hinder i och genom kommunen. Strategin med här listade delmål och åtgärder antogs den 21 februari 2022. Kommunstyrelsen har sedan dess fått i uppdrag att revidera elektrifieringsstrategin för att möjliggöra fler laddstolpar i kommunen.

Se uppföljningen av Klimat- och energiplanen

Uppdaterad: 2023-01-04