Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Elektrifieringsstrategi

Elektrifieringsstrategi 2022-2024 för Järfälla kommun och dess bolag.

Projekt 13

Elektrifieringsstrategin är ett så kallat styrdokument. Det utgår från Järfällas Klimat- och energiplan 2020-2024 och kommunens Miljöplan. Strategin listar åtgärder för att nå mål. Det främsta målet är att göra det enkelt att använda laddbara fordon och maskiner i kommunen. Den gällande strategin är ett så kallat levande dokument. Justeringar görs därför löpande, bland annat av de delmål som sattes upp.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att se över dokumentet under 2023 för att möjliggöra fler laddstolpar i kommunen.

Uppdaterad: 2023-03-02