Gå direkt till sidans innehåll

1. Skapa en strategiplattform.

Åtgärd 13. 1
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2023

Att gå över till förnybara drivmedel är en process med många delar. Vissa delar är nya och okända. För att hantera det har strategin två faser. Den första fasen är att skapa en så kallad strategiplattform. Den är en grund för att skapa samarbeten och göra analyser, utreda och pröva olika lösningar. Syftet är att förstå frågan på djupet. Det blir ett verktyg för att sätta så effektiva konkreta mål som möjligt.

Resultat

Många stora frågor var öppna när arbetet med elektrifieringsstrategin inleddes. Kommunen måste alltid se till frågor i sin helhet, och för det krävs bred förståelse. Därför blev ett första steg ett omfattande arbete med utredning och analys. Vi kallade detta att skapa en strategiplattform, i betydelsen en grund att stå på för att utforma själva strategin. För arbetet med plattformen avsattes två år.

Arbetet i plattformen har till stor del skett i nätverk med andra offentliga aktörer. Ett löpande samarbete med E.ON har varit centralt.

Arbetet har sammantaget gett tillräckligt beslutsunderlag för att utforma en strategi. Denna har presenterats som svar på ett budgetuppdrag att revidera gällande elektrifieringsstrategi. Förslaget har under 2023 sänts på remiss.

Uppdaterad: 2024-01-15