Gå direkt till sidans innehåll

8. Identifiera lämplig mark för elektrifieringsprocessens behov.

Åtgärd 13. 8
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2023

Resultat

Kommunen har på ett övergripande plan analyserat markfrågan ur marktypsperspektiv, det vill säga kommunal respektive övrig mark. För det kommunala innehavet har analysen ytterligare fördjupats avseende platstyp – allmän plats respektive kvartersmark och kommunal mark, med fördelning på befintliga områden och ytor för utveckling.

Ett digitalt verktyg för identifiering och värdering av platsalternativ är framtaget.

Uppdaterad: 2024-01-15