Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Avfallsplan 2021-2032

Järfälla har tillsammans med nio andra kommuner i norra Stockholm ett gemensamt avfallsbolag (SÖRAB) och en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen innehåller konkreta mål och nyckeltal som följs upp årligen.

Projekt 9

Avfallsplanen innehåller en beskrivning av hur mycket avfall som produceras i kommunen, hur det behandlas, vad kommunens mål för avfallshantering är och en handlingsplan för att vi ska uppnå målen.

Från och med 2021 har kommunen en ny avfallsplan som sträcker sig till 2032. Från och med 2022 kommer nyckeltal och indikatorer att följas upp. Till dess kan du se uppföljningen av avfallsplanen för 2009-2020, följ länk nedan.

Uppdaterad: 2021-05-31