Gå direkt till sidans innehåll

Klimatanpassningsplan

Projekt 15

Järfällas har tagit fram en klimatanpassningsplan med åtgärder för att kunna anpassa kommunen till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning innebär att vi gemensamt i samhället rustar oss för de negativa konsekvenser som en ökad temperatur kommer innebära. Att anpassa samhället till ett förändrat klimat ska ses som ett komplement till det arbete som bedrivs för att reducera utsläpp av växthusgaser och genomföra energieffektiviseringar.

Arbetet med att klimatanpassa Järfälla har inletts inom förvaltningarna, men eftersom allvarliga klimateffekter blivit verklighet runtom i Sverige de senaste åren så måste arbetet stärkas ytterligare. Klimatanpassningsplan för Järfälla kommun sammanfattar tidigare utredningar; Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys (IVL, 2017), samt tillhörande Åtgärdslista.

Uppdaterad: 2024-01-17