Gå direkt till sidans innehåll

Prioriterade åtgärder på kort sikt

Huvudområde 15. 1

Prioriterade åtgärder på kort sikt utgår från en genomförandetid på 0-4 år sedan klimatanpassningplanens antagande i juni 2022.

De prioriterade åtgärderna är:

  • Åtgärder som berör klimatrisker som inte tidigare har utretts eller berör okända sårbarheter.
  • Åtgärder som hanterar händelser och konsekvenser som bedöms som mest allvarliga.
  • Åtgärder som är kopplat till att utbilda och informera personal i syfte att skapa beredskap inom kommunen.

Denna åtgärdslista redovisar endast högst prioriterade åtgärder. Bruttolista med samtliga åtgärder återfinns i klimatanpassningsplanens bilaga 1.

Läs klimatanpassningsplanen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Översvämning

0

Beslutad
1. Beredskapsplaner och beredskapsåtgärder

Beslutad

Översvämning

2026

Alla ansvariga chefer vars verksamhet berörs (verksamhetsansvaret)

Översvämning

1

Genomförd
2. Strukturplan för skyfall

Genomförd

Översvämning

2023

Kommunstyrelseförvaltningen, Bygg- och miljöförvaltningen

Översvämning

2

Beslutad
3. Åtgärdsstudie centrala Jakobsberg

Beslutad

Översvämning

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Översvämning

3

Beslutad
4. Åtgärdsförslag för samhällsviktiga funktioner

Beslutad

Översvämning

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Översvämning

4

Påbörjad
5. Åtgärdsstudie för Bällstaån vid Järfälla gymnasium

Påbörjad

Översvämning

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Översvämning

5

Beslutad
6. Detaljstudie av bebyggelse som påverkas av översvämning

Beslutad

Översvämning

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Översvämning

6

Påbörjad
7. Prioriteringsordning av bebyggda områden

Påbörjad

Översvämning

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Markstabilitet (ras, skred och erosion)

7

Beslutad
1. Detaljerade ras- och skredkarteringar

Beslutad

Markstabilitet (ras, skred och erosion)

2026

Kommunstyrelseförvaltningen, Bygg- och miljöförvaltningen

Värme

8

Genomförd
1. Övergripande värmestresskartering

Genomförd

Värme

2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Värme

9

Genomförd
2. Sårbarhets- och konsekvensanalys

Genomförd

Värme

2022

Kommunstyrelseförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen

Värme

10

Genomförs kontinuerligt
3. Utbilda och informera personal

Genomförs kontinuerligt

Värme

Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen

Värme

11

Beslutad
4. Åtgärdsstudie

Beslutad

Värme

2026

Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen

Värme

12

Beslutad
5. Sårbarhetsanalys för fastighetsbeståndet

Beslutad

Värme

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Järfälla Hus, Kommunstyrelseförvaltningen

Värme

13

Genomförs kontinuerligt
6. Implementera åtgärder för känsliga verksamheter

Genomförs kontinuerligt

Värme

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Järfälla Hus

Kraftiga snöfall, kraftiga vindar, gräs- och skogsbrand

14

Beslutad
1. Utredning och konsekvensbedömning

Beslutad

Kraftiga snöfall, kraftiga vindar, gräs- och skogsbrand

2026

Brandkåren Attunda, Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Övrigt

15

Genomförd
1. Integrering i risk- och sårbarhetsanalys

Genomförd

Övrigt

2023

Kommunstyrelseförvaltningen

Övrigt

16

Beslutad
2. Identifiera naturvärden och biologisk mångfald

Beslutad

Övrigt

2026

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Övrigt

17

Beslutad
3. Kartering av kulturmiljöer

Beslutad

Övrigt

2026

Kultur,  demokrati- och fritidsförvaltningen

Uppdaterad: 2024-01-17