Gå direkt till sidans innehåll

10. Föreslå hur energilösningar i Järfälla kan utvecklas mot smartare nät.

Åtgärd 13. 10
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2023

Resultat

Frågan hanteras vidare inom ramen för samarbete med E.ON, samt enskilda projekt som PED (Positive Energy District)/PEPP (Positive Energy Planning Process). Övergripande och konkreta energiåtgärder genomförs också av den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt i kommunens strategiska energiplanering.

Uppdaterad: 2024-01-15