Gå direkt till sidans innehåll

9. Identifiera handlingsalternativ för det trafikarbete som inte elektrifieras.

Åtgärd 13. 9
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Kommunen har som mål att bli klimatneutral till 2030. Det allra största avtrycket idag kommer från fordon och maskiner. Arbetet med strategin har gett oss en god bild av hur stor andel som kan ställas om till eldrift. Det är alltså först nu vi kan skatta behovet av andra lösningar. Arbetet går nu vidare med att se över alternativ.

Uppdaterad: 2024-01-15