Gå direkt till sidans innehåll

11. Informationsträffar/dialogforum med utvalda fastighetsägare och byggaktörer.

Åtgärd 13. 11
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Både breda och riktade insatser görs löpande, till stor del i syfte att skapa utrymme för ett ökat uttag av effekt och energi.

Arbete bedrivs bland annat genom:

  • Kommunens energi- och klimatrådgivning
  • Näringslivsavdelningen
  • Den så kallade dialogmodellen, där vi samlar byggaktörer – under 2023 har insatserna samlats under ett projektparaply PED/PEPP. PED står för Positive Energy Districts, PEPP för Positive Energy Planning Process.
Uppdaterad: 2024-01-15