Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Åtgärder Kemikalieplan 2019-2024

Kemikalieplanens syfte är att nå miljöplanens mål för Giftfri vardag. I planen finns åtgärder för att minska exponeringen för kemiska ämnen i vår omgivning.

Huvudområde 8.1

Åtgärderna i kemikalieplanen är uppdelade i olika åtgärdsområden. Åtgärderna är tidsatta och ansvaret för dem är utpekat. Nedan redovisas vilka åtgärder som kommunen ska göra fram till 2024.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Upphandling och inköp

0

Genomförd och utvärderad
Produktuppföljning

Genomförd och utvärderad

Upphandling och inköp

2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Upphandling och inköp

1

Påbörjad
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 65 %

Påbörjad

Upphandling och inköp

2024

Samtliga förvaltningar och bolag

Plan och exploatering

2

Genomförd och utvärderad
Krav vid inköp till bygg

Genomförd och utvärderad

Plan och exploatering

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan och exploatering

3

Genomförs kontinuerligt
Miljöbyggnad silver vid markanvisning/exploateringsavtal

Genomförs kontinuerligt

Plan och exploatering

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan och exploatering

4

Genomförs kontinuerligt
Krav på dokumentation för varor

Genomförs kontinuerligt

Plan och exploatering

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan och exploatering

5

Genomförd
Modell för lokal rening av läkemedelsrester

Genomförd

Plan och exploatering

2020

Bygg- och miljöförvaltningen

Avfall

6

Beslutad
Årlig mängd farligt avfall

Beslutad

Avfall

Bygg- och miljöförvaltningen

Förorenade områden

7

Genomförd
Utredning av markföroreningar inom projekt Barkarbystaden

Genomförd

Förorenade områden

2019

Kommunstyrelseförvaltningen

Förorenade områden

8

Påbörjad
Sänka halter av PFAS runt brandövningsplats

Påbörjad

Förorenade områden

2024

Kommunstyrelseförvaltningen

Förorenade områden

9

Påbörjad
Minska Järfällas bidrag av föroreningar till vattendrag

Påbörjad

Förorenade områden

2024

Kommunstyrelseförvaltningen

Samverkan

10

Genomförs kontinuerligt
Anställning av kemikaliesamordnare

Genomförs kontinuerligt

Samverkan

Kommunstyrelseförvaltningen

Samverkan

11

Genomförs kontinuerligt
Deltagande i nätverk

Genomförs kontinuerligt

Samverkan

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

12

Genomförd
Informationsinsats i form av föreläsning

Genomförd

Påverkan på invånare och verksamheter

2020

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

13

Genomförd och utvärderad
"Våga Fråga - om en varas innehåll”

Genomförd och utvärderad

Påverkan på invånare och verksamheter

2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

14

Påbörjad
Hemsideinformation - Åtgärder och indikatorer Giftfri miljö

Påbörjad

Påverkan på invånare och verksamheter

2021

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

15

Genomförs kontinuerligt
Hemsideinformation - Båt- och biltvätt

Genomförs kontinuerligt

Påverkan på invånare och verksamheter

Bygg- och miljöförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

16

Beslutad
Information om kassering av läkemedel och farligt avfall

Beslutad

Påverkan på invånare och verksamheter

2023

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

17

Genomförs kontinuerligt
Dokumentation i kemikalieförteckningar

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

18

Genomförs kontinuerligt
Kemikalierutiner

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

19

Påbörjad
Kemikalieansvariga i alla verksamheter

Påbörjad

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

2019

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

20

Genomförs kontinuerligt
Utrensning av kemiska produkter

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

21

Genomförs kontinuerligt
Utfasning av ämnen

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

22

Påbörjad
Substitution för att fasa ut farliga kemikalier

Påbörjad

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

2021

Kommunstyrelseförvaltningen, Samtliga förvaltningar och bolag

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

23

Genomförs kontinuerligt
Utfasning och uppsamling av mikroplast

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Övriga åtgärder

24

Genomförs kontinuerligt
Se över möjlighet till att söka bidrag

Genomförs kontinuerligt

Övriga åtgärder

Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterad: 2022-02-24