Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder Kemikalieplan 2019-2024

Huvudområde 8. 1

Kemikalieplanens syfte är att nå miljöplanens mål för Giftfri vardag. I planen finns åtgärder för att minska exponeringen för kemiska ämnen i vår omgivning.

Åtgärderna i kemikalieplanen är uppdelade i olika åtgärdsområden. Åtgärderna är tidsatta och ansvaret för dem är utpekat. Nedan redovisas vilka åtgärder som kommunen ska göra fram till 2024.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Upphandling och inköp

0

Genomförd och utvärderad
Produktuppföljning

Genomförd och utvärderad

Upphandling och inköp

2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Upphandling och inköp

1

Påbörjad
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 65 %

Påbörjad

Upphandling och inköp

2024

Samtliga förvaltningar och bolag

Plan och exploatering

2

Genomförs kontinuerligt
Krav vid inköp till bygg

Genomförs kontinuerligt

Plan och exploatering

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan och exploatering

3

Genomförs kontinuerligt
Miljöbyggnad silver vid markanvisning/exploateringsavtal

Genomförs kontinuerligt

Plan och exploatering

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan och exploatering

4

Genomförs kontinuerligt
Krav på dokumentation för varor

Genomförs kontinuerligt

Plan och exploatering

Kommunstyrelseförvaltningen

Plan och exploatering

5

Genomförd
Modell för lokal rening av läkemedelsrester

Genomförd

Plan och exploatering

2020

Bygg- och miljöförvaltningen

Avfall

6

Genomförs kontinuerligt
Årlig mängd farligt avfall

Genomförs kontinuerligt

Avfall

Bygg- och miljöförvaltningen

Förorenade områden

7

Genomförs kontinuerligt
Utredning av markföroreningar inom projekt Barkarbystaden

Genomförs kontinuerligt

Förorenade områden

Kommunstyrelseförvaltningen

Förorenade områden

8

Påbörjad
Sänka halter av PFAS runt brandövningsplats

Påbörjad

Förorenade områden

2024

Kommunstyrelseförvaltningen

Förorenade områden

9

Genomförd och utvärderad
Minska Järfällas bidrag av föroreningar till vattendrag

Genomförd och utvärderad

Förorenade områden

2024

Kommunstyrelseförvaltningen

Samverkan

10

Genomförs kontinuerligt
Anställning av kemikaliesamordnare

Genomförs kontinuerligt

Samverkan

Kommunstyrelseförvaltningen

Samverkan

11

Genomförs kontinuerligt
Deltagande i nätverk

Genomförs kontinuerligt

Samverkan

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

12

Genomförd
Informationsinsats i form av föreläsning

Genomförd

Påverkan på invånare och verksamheter

2020

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

13

Genomförd och utvärderad
"Våga Fråga - om en varas innehåll”

Genomförd och utvärderad

Påverkan på invånare och verksamheter

2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

14

Genomförs kontinuerligt
Hemsideinformation - Åtgärder och indikatorer Giftfri miljö

Genomförs kontinuerligt

Påverkan på invånare och verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

15

Genomförs kontinuerligt
Hemsideinformation - Båt- och biltvätt

Genomförs kontinuerligt

Påverkan på invånare och verksamheter

Bygg- och miljöförvaltningen

Påverkan på invånare och verksamheter

16

Beslutad
Information om kassering av läkemedel och farligt avfall

Beslutad

Påverkan på invånare och verksamheter

2023

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

17

Genomförs kontinuerligt
Dokumentation i kemikalieförteckningar

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

18

Genomförs kontinuerligt
Kemikalierutiner

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

19

Genomförs kontinuerligt
Kemikalieansvariga i alla verksamheter

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

20

Genomförs kontinuerligt
Utrensning av kemiska produkter

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

21

Genomförs kontinuerligt
Utfasning av ämnen

Genomförs kontinuerligt

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

22

Genomförd
Substitution för att fasa ut farliga kemikalier

Genomförd

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

2022

Kommunstyrelseförvaltningen, Samtliga förvaltningar och bolag

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

23

Genomförd
Utfasning och uppsamling av mikroplast

Genomförd

Inarbetning och uppföljning i kommunens verksamheter

2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Övriga åtgärder

24

Genomförs kontinuerligt
Se över möjlighet till att söka bidrag

Genomförs kontinuerligt

Övriga åtgärder

Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterad: 2023-03-01