Gå direkt till sidans innehåll

Transporter och resande

Skylt med pendeltågsstationer och regionaltåg i bakgrunden
Huvudområde KEP. 1

Transporter har stor klimatpåverkan i Järfälla kommun och därför görs insatser inom hållbart resande. Det innebär att effektivisera person- och godstransporterna.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Elektrifiering av vägtransporterna

0

Genomförs kontinuerligt
Dialog med företag om laddstolpar

Genomförs kontinuerligt

Elektrifiering av vägtransporterna

Järfälla näringsliv AB

Elektrifiering av vägtransporterna

1

Genomförs kontinuerligt
Kvalitetsprogram och exploateringsavtal

Genomförs kontinuerligt

Elektrifiering av vägtransporterna

Kommunstyrelseförvaltningen

Elektrifiering av vägtransporterna

2

Genomförs kontinuerligt
Laddstationer vid markanvisningsavtal

Genomförs kontinuerligt

Elektrifiering av vägtransporterna

Kommunstyrelseförvaltningen

Elektrifiering av vägtransporterna

3

Genomförs kontinuerligt
Installation av laddstolpar

Genomförs kontinuerligt

Elektrifiering av vägtransporterna

Kommunstyrelseförvaltningen

Kollektivtrafik

4

Genomförs kontinuerligt
Dialog med SL

Genomförs kontinuerligt

Kollektivtrafik

Kommunstyrelseförvaltningen

Kollektivtrafik

5

Genomförs kontinuerligt
Parkering för bilar och cyklar kring pendeltågstationer

Genomförs kontinuerligt

Kollektivtrafik

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Gång och cykel

6

Genomförs kontinuerligt
Service av cykeln/år som förmån

Genomförs kontinuerligt

Gång och cykel

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Gång och cykel

7

Genomförs kontinuerligt
Lådcyklar till anställda

Genomförs kontinuerligt

Gång och cykel

Kommunstyrelseförvaltningen

Gång och cykel

8

Genomförs kontinuerligt
Uppmana byggherrar att ha hög standard för cykel

Genomförs kontinuerligt

Gång och cykel

Kommunstyrelseförvaltningen

Gång och cykel

9

Genomförs kontinuerligt
Informationsinsatser till skolor

Genomförs kontinuerligt

Gång och cykel

Barn- och ungdomsförvaltningen, Kompetensförvaltningen

Förnybara drivmedel

10

Genomförs kontinuerligt
Utveckling av förnybara drivmedel

Genomförs kontinuerligt

Förnybara drivmedel

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Godstrafik

11

Genomförd
Minska byggtransporter

Genomförd

Godstrafik

2021

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Bilåkande

12

Genomförs kontinuerligt
Minska bilåkandet

Genomförs kontinuerligt

Bilåkande

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Bilåkande

13

Genomförs kontinuerligt
Transporter vid upphandling

Genomförs kontinuerligt

Bilåkande

Kommunstyrelseförvaltningen, Bygg- och miljöförvaltningen

Bilåkande

14

Genomförs kontinuerligt
Genomföra CERO-analyser

Genomförs kontinuerligt

Bilåkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Bilåkande

15

Genomförs kontinuerligt
Mobilitetshus

Genomförs kontinuerligt

Bilåkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterad: 2024-01-26