Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Kunskapsuppbyggnad och innovation

Barkarby station med Veddestabron

Järfälla kommun har tagit initiativ till bildandet av ett nytt bolag som arbetar med innovation kopplat till hållbar stadsutveckling, bolaget heter Barkarby Science. Barkarby Science bildades tillsammans med sex andra aktörer: Skanska, Scania, NCC, Atrium Ljungberg, E.ON och Järfälla hus AB. En avsiktsförklaring har formulerats med Södertörns högskola och KTH. Målet är att bolaget ska bidra till en hållbar stad med innovativa lösningar och processer.

Huvudområde KEP.6

Initialt kommer bolaget att fokusera på den klimatsmarta staden, den cirkulära staden, framtidens mobilitet och den attraktiva staden. Tre av dessa fokusområden har bäring på energi- och klimatfrågor.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Föreslagen

0

Föreslagen
Statliga medel

Föreslagen

Barn- och ungdomsförvaltningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Kompetensförvaltningen, Kultur,  demokrati- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen

Uppdaterad: 2021-01-05