Gå direkt till sidans innehåll

Samverkan och dialog

Händer och fötter i en cirkel
Foto: Henning Westerkamp från Pixabay
Huvudområde KEP. 7

Gällande samverkan och kunskapsuppbyggnad ser kommunen att samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer är ett effektivt sätt att bygga upp kunskap och erfarenhet. Syftet med nätverk är att dela erfarenheter och kunskaper, då dessa arbetar med liknande frågor.

Idag ingår Järfälla i flera samverkansgrupper, bland annat Fossilfritt Sverige, Biogas Öst, STORSTHLM:s styrgrupp för energi- och klimatfrågor samt länsstyrelsens nätverk för energi- och klimat och samhällsbyggnadsfrågor.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
Medlem i Fossilfritt Sverige

Genomförs kontinuerligt

Genomförs kontinuerligt

2

Genomförs kontinuerligt
Medlem i Klimatkommunerna

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelseförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
Länsstyrelsens nätverk

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelseförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

4

Genomförs kontinuerligt
En klimatneutral värdekedja

Genomförs kontinuerligt

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterad: 2022-03-17