Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Gröna tak

Flottiljen
Fotograf: Hanna Magnusson

Gröna tak

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Åtgärd KEP.4.1

Åtgärd för negativa CO2-utsläpp. Förvaltningen ser över möjligheten att anlägga gröna tak.

Resultat

En utredning gjordes 2018 om gröna tak. Tekniska nämnden beslutade 2018 att "Bygg- och miljöförvaltningen ska alltid överväga om gröna tak kan anläggas i kommande lämpliga projekt och då tidigt fastställa det gröna takets syfte."

I Alliansens mål och budget 2022-2024 återfinns två uppdrag kring växter på fasad och takodling:

  • Kommundirektören ges i uppdrag att möjliggöra uppförandet av kvarter i
    Barkarbystaden som har växthus på taket.

  • Kommundirektören ges i uppdrag att möjliggöra uppförandet av kvarter i
    Barkarbystaden med växtfasader.

Ansvarig organisation
  • Bygg- och miljöförvaltningen
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdaterad: 2022-03-17