Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Takodling

Flottiljen
Fotograf: Hanna Magnusson

Takodling

Åtgärdsstatus:
Beslutad Beslutad
Åtgärd KEP.4.1

Åtgärd för negativa CO2-utsläpp. Förvaltningen ser över möjligheten till takodling

Resultat

Utredning har gjorts under 2020. Det finns förutsättningar för takodling i
Jakobsbergs centrum, Barkarbystaden och Veddesta där tillgången till friyta är begränsad till mindre
än 15 m² per person. Däremot begränsas möjligheterna för takodling av höga investeringskostnader.
Därför är bedömningen att finansiering eller kravställande på anläggning av takodling inte är
ekonomiskt motiverad i vare sig befintliga byggnader eller nybyggnation. Dett är återrapporterat och godkänt av kommunstyrelsen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdaterad: 2021-01-05