Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Koldioxidutsläpp

Cyklist
Fotograf: Mikael Nasberg

Effektmål 5: Koldioxidutsläpp från fossila bränslen i Järfälla kommun, som geografisk yta, ska minska med 50 procent per invånare till år 2020 och med 100 procent per invånare till år 2050. Mäts i ton koldioxid/invånare med 1990 som referensår.

Effektmål MP.1.5
Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad: 2023-02-09