Gå direkt till sidans innehåll

Antal cyklister i utvalda mätpunkter i huvudcykelnätet

Indikator 10. 3

Antal cyklister i utvalda mätpunkter i huvudcykelnätet.

Datakälla: Järfälla kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
322393 stycken (2023)
Utgångsvärde:
3834 stycken (2014)

Kommentar

Från 2017 har Järfälla kommun årligen haft en positiv cykeltrend. 2020 var ett exceptionellt år då cykelandelen ökade med 17 procent från år 2019 vilket är en markant ökning och kan bero på coronapandemin. År 2023 har antalet cyklar som passerade en cykelmätstation minskat måttligt från föregående år på grund av en kallare vinter och möjlighet till hemarbete.

Statistiken från 2017 och framåt är från fyra fasta cykelmätarstationer som installerades i slutet av 2016. Mätpunkterna ligger på Järfällavägen, Passadvägen, Frihetsvägen samt Viksjöleden och ger en indikation över kommunens cykeltrend.

Uppdaterad: 2024-02-05