Gå direkt till sidans innehåll

Nöjdhet med underhåll och skötsel av cykelvägar

Indikator 10. 4

NMI-skalan är från 1 till 10, där 1 är lägst och 10 högsta betyg. Gränsen nöjd går vid 6 och betyget 8 eller högre kan tolkas som mycket nöjd.

SCB använder sedan 2021 inte längre NMI utan istället andelar, se indikator Andel nöjda med skötsel av gång- och cykelvägar

Medelbetyg för nöjdhet med underhåll och skötsel av cykelvägar under barmark. (Nöjd-medborgar-index, NMI)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
6,8 NMI (2020)
Utgångsvärde:
6,1 NMI (2010)

Kommentar

Nöjdheten har sedan mätningarna började 2010 ökat med 0,8 enheter och ligger idag på 6,8. Nationellt medel 2020 är 5,6.

Uppdaterad: 2023-12-28