Gå direkt till sidans innehåll

Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Huvudområde SDG. 1

Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Fattigdom beskrivs ibland som avsaknad av resurser som medför att en person inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. I dagligt tal avses oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar, men fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.

Uppdaterad: 2024-04-02