Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Huvudområde SDG.11

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Den snabba och stora inflyttningen ställer nya krav som måste mötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande, hållbar planering av till exempel bostäder, infrastruktur och återvinning och säkrare kemikaliehantering. Målet är att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Uppdaterad: 2023-03-22