Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Huvudområde SDG.3

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Investeringar i hälsa gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. Målet är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.

Uppdaterad: 2023-03-22