Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Antibiotikaförsäljning

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.5

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Indikatorn mäter antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men inte hämtats ut ingår inte.

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare

Datakälla: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
214 st/1000 inv. (2021)
Utgångsvärde:
415 st/1000 inv. (2010)

Kommentar

Det har skett en betydlig minskning av recept på antibiotika i öppenvården i Järfälla, och minskningen ser ut att fortsätta. År 2010 var det 415 recept per 1000 invånare, och 2021 var det endast 214 recept, vilket alltså är nästan en halvering. Trenden följer den för riket och andra liknande eller närliggande kommuner. Minskningen var stor mellan 2019 och 2021, vilket förklaras av att coronarestriktionerna bidrog till minskad spridning av infektioner som vanligtvis behandlas med antibiotika.

Uppdaterad: 2023-03-22