Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomars deltagande i idrottsföreningar

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 10

En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.

Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år

Datakälla: Riksidrottsförbundet
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2002
Senaste värdet:
28,2 stycken/invårnare (2022)
Utgångsvärde:
37,0 stycken/invårnare (2002)

Kommentar

Deltagandet i idrottsföreningar har minskat långsiktigt i Sverige och Järfälla har följt den här trenden, speciellt under pandemin där en stor minskning skedde. Däremot ökade trenden något år 2022 och ligger nu på 28,2 stycken deltagare per invånare, vilket är positivt. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.

Uppdaterad: 2024-01-29