Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd kvinnor

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 1

Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen, och är ett vardagligt uttryck för den fullständiga benämningen återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet.

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
85,3 år (2023)
Utgångsvärde:
82,1 år (2000)

Kommentar

Medellivslängden för kvinnor i Järfälla är 85,3 år, något högre än genomsnittet för alla Sveriges kommuner som är 84,4 år. År 2000 var kvinnor i Järfällas medellivslängd 82,1 år, och är nu på sin högsta nivå någonsin. Medellivslängden för kvinnor är längre än medellivslängden för män i Järfälla, precis som i riket.

Uppdaterad: 2024-04-02