Gå direkt till sidans innehåll

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Huvudområde SDG. 4

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. Utbildningssystemet måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Målet är att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Indikatorer

Uppdaterad: 2024-04-02