Gå direkt till sidans innehåll

Fallskador bland äldre

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 4

Varje år läggs 70 000 personer i Sverige in på sjukhus för att de har skadat sig i fallolyckor. Merparten av de inlagda är 65 år eller äldre. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem men risken går att förebygga, till exempel genom fysisk träning, näringsriktig kost och behandling av benskörhet. Även yttre åtgärder såsom snöröjning och sandning, bra utomhusbelysning eller olika hjälpmedel kan minska risken.

Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar och visar genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/100 000 invånare

Datakälla: Patientregistret, Socialstyrelsen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
4897 st/100 000 inv. (2022)
Utgångsvärde:
3369 st/100 000 inv. (2010)

Kommentar

Antalet fallskador per invånare har långsiktigt ökat i Järfälla, även om det var en viss minskning under pandemiåret 2020. Minskningen skedde endast bland männen, medan fallolyckor som resulterade i slutenvårdstillfällen fortsatte att öka bland kvinnor. Nu är antalet fallskador per invånare på den högsta nivån sedan mätningarna startade. Fram till 2010 var det färre fallskador per invånare i Järfälla än i Sverige som helhet, men i och med ökningen ligger Järfälla på en högre nivå än riksgenomsnittet.

Uppdaterad: 2024-04-02