Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Bra hälsotillstånd

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.6

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Indikatorn grundar sig på enkäter från Folkhälsomyndigheten och mäter andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?".

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor samt Liv och Hälsa, via Kolada
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet:
75,1 % (2022)
Utgångsvärde:
74 % (2007)

Kommentar

Andelen män som uppger att de har ett bra hälsotillstånd har varit högre än andelen kvinnor i kommunen, men ligger nu på samma nivå. Totalt sett är det 75 procent av invånarna i Järfälla som uppger att de har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Det är i linje med snittet i hela Sverige.

Enkäten Hälsa på lika villkor är främst ämnad att visa resultat för hela Sverige, och man ska vara försiktig med att dra slutsatser från resultatet på kommunnivå eftersom svarsunderlaget kan vara litet.

Uppdaterad: 2023-03-22