Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar totalt

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG. 11. 6

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar. Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av PM2.5 totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
48 ton (2021)
Utgångsvärde:
78 ton (1990)

Kommentar

Sedan 1990 har utsläppen av partiklar minskat i Järfälla kommun. En väldigt stor del av utsläppen, över hälften, kommer idag från transportsektorn. Den största delen av minskningen har skett inom egen uppvärmning.

Uppdaterad: 2024-01-26