Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.4

Jämlikhet bygger på allas lika rättigheter och rätten till självbestämmande är en självklarhet för alla. Personer som får insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ofta någon form av autism och/eller kognitiv funktionsnedsättning och kan ibland ha svårare att hävda sitt självbestämmande.

Indikatorn visar andel personer i daglig verksamhet som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Svarsalternativen var Ja, Ibland och Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem.

Andel personer i daglig verksamhet LSS som anser sig få bestämma om saker som är viktiga

Datakälla: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2018
Senaste värdet:
64 % (2021)
Utgångsvärde:
75 % (2018)

Kommentar

64 procent av brukarna i Järfälla har angett att de får bestämma om saker som är viktiga, vilket är en minskning från tidigare år. Järfälla har tidigare fått högre betyg av brukarna i SKL:s undersökning, men i den senaste undersökningen är det färre brukare som svarar Ja på frågan.

Uppdaterad: 2022-06-16