Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Heltidsarbetande inom kommunen

Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga. Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
75 % (2021)
Utgångsvärde:
66 % (2009)

Kommentar

Det är fler män än kvinnor som arbetar heltid i Järfälla, men skillnaden har minskat sedan 2010 då 80 procent av männen och bara 61 procent av kvinnorna arbetade heltid. Idag arbetar 71 procent av kvinnorna i Järfälla heltid, vilket är högre än riksgenomsnittet för båda könen.

Uppdaterad: 2023-03-22