Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga. Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
79 % (2023)
Utgångsvärde:
66 % (2009)

Kommentar

Det är fler män än kvinnor som arbetar heltid i Järfälla kommun, men skillnaden har minskat sedan 2010 då 80 procent av männen och bara 61 procent av kvinnorna arbetade heltid. Idag arbetar 77 procent av kvinnorna som är anställda av Järfälla kommun heltid, vilket är högre än riksgenomsnittet för båda könen.

Uppdaterad: 2024-04-03