Gå direkt till sidans innehåll

Lokal Agenda 2030

Projekt SDG

FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Järfälla kommun medverkar till ett uthålligt samhälle genom att arbeta efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här kan du följa en mängd indikatorer som visar hur det ligger till med hållbarhetsutvecklingen i Järfälla, och hur det sett ut tidigare.

Uppdaterad: 2024-04-03