Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 2

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet. Målet är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid genom förebyggande insatser och behandling.

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Rad-id Mätområde Datum Värde (år)

0

Järfälla

2000

77,5

1

Järfälla

2005

78,5

2

Järfälla

2010

80,0

3

Järfälla

2011

80,2

4

Järfälla

2012

80,7

5

Järfälla

2013

81,1

6

Järfälla

2014

81,0

7

Järfälla

2015

81,3

8

Järfälla

2016

82,0

9

Järfälla

2017

82,0

10

Järfälla

2018

82,3

11

Järfälla

2019

82,1

12

Järfälla

2020

81,8

13

Järfälla

2021

81,5

14

Järfälla

2022

81,4

15

Järfälla

2023

81,4

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

77,8

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

78,7

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

79,9

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

80,1

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

80,4

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

80,6

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

80,8

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

81,0

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

81,1

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

81,2

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

81,3

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

81,5

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

81,5

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

81,6

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

81,8

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2023

82,0

32

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2000

77,5

33

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2005

78,5

34

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

79,7

35

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2011

80,0

36

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

80,2

37

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

80,5

38

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

80,7

39

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

80,9

40

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

81,1

41

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

81,1

42

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

81,2

43

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

81,5

44

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

81,3

45

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

81,5

46

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

81,7

47

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2023

81,9

48

Alla kommuner (ovägt medel)

2000

76,9

49

Alla kommuner (ovägt medel)

2005

77,9

50

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

79,0

51

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

79,2

52

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

79,3

53

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

79,5

54

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

79,7

55

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

79,8

56

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

79,9

57

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

80,1

58

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

80,2

59

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

80,4

60

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

80,5

61

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

80,6

62

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

80,7

63

Alla kommuner (ovägt medel)

2023

80,9

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Medellivslängden för män i Järfälla är 81,4 år, något högre än genomsnittet för alla Sveriges kommuner som är 80,9 år. År 2000 var män i Järfällas medellivslängd 77,5 år, och var på sin högsta nivå år 2018 på 82,3 år. De senaste åren har medellivslängden för män i kommunen minskat. Medellivslängden för män i Järfälla är kortare än medellivslängden för kvinnor, precis som i riket.

Uppdaterad: 2024-04-02