Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 2

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet. Målet är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid genom förebyggande insatser och behandling.

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
81,4 år (2023)
Utgångsvärde:
77,5 år (2000)

Kommentar

Medellivslängden för män i Järfälla är 81,4 år, något högre än genomsnittet för alla Sveriges kommuner som är 80,9 år. År 2000 var män i Järfällas medellivslängd 77,5 år, och var på sin högsta nivå år 2018 på 82,3 år. De senaste åren har medellivslängden för män i kommunen minskat. Medellivslängden för män i Järfälla är kortare än medellivslängden för kvinnor, precis som i riket.

Uppdaterad: 2024-04-02