Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.1

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar. Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt.

Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår.

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde

Datakälla: Länsstyrelsen via Kolada

Kommentar

Norrvattens vattenverk vid Görväln producerar dricks­vatten till Järfälla och flera andra kommuner. Vattnet tas från Mälaren och renas i flera steg. Eftersom vattentäkten som kommunens vatten tas ifrån inte ligger i Järfälla kommun räknas det inte finnas några vattentäkter i kommunen, och därför inte heller några vattentäkter med vattenskyddsområde. Därför redovisas inga siffror för Järfälla kommun i detta diagram.

Uppdaterad: 2023-03-22