Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.4

God kemisk status baseras på ifall gränsvärden överskrids eller inte och ifall det förekommer ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen. God kvantitativ status innebär att uttagen inte är större än nybildningen av grundvatten, eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in.

En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Datakälla: VISS via Kolada

Kommentar

I Järfälla kommun finns inga grundvattenförekomster vars status bedömts. Därför redovisas inga siffror för Järfälla kommun i detta diagram.

Uppdaterad: 2023-03-22