Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenningsdagar

Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visar att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som tas ut av män

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Järfälla

2000

14

1

Järfälla

2005

21

2

Järfälla

2010

25

3

Järfälla

2011

25

4

Järfälla

2012

26

5

Järfälla

2013

26

6

Järfälla

2014

26

7

Järfälla

2015

27

8

Järfälla

2016

26

9

Järfälla

2017

28

10

Järfälla

2018

29

11

Järfälla

2019

30

12

Järfälla

2020

31

13

Järfälla

2021

29

14

Järfälla

2022

29

15

Riket

2000

12

16

Riket

2005

20

17

Riket

2010

23

18

Riket

2011

24

19

Riket

2012

24

20

Riket

2013

25

21

Riket

2014

25

22

Riket

2015

26

23

Riket

2016

27

24

Riket

2017

28

25

Riket

2018

29

26

Riket

2019

30

27

Riket

2020

30

28

Riket

2021

30

29

Riket

2022

30

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

12

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

20

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

25

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

25

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

26

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

26

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

27

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

28

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

29

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

30

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

31

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

31

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

31

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

31

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

31

45

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2000

12

46

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2005

20

47

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

24

48

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2011

25

49

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

26

50

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

26

51

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

27

52

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

28

53

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

28

54

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

29

55

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

31

56

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

31

57

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

31

58

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

31

59

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

31

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada

Kommentar

Andelen av föräldrapenningsdagarna som tas ut av män har mer än fördubblats sedan år 2000. År 2000 var det endast 14 procent av dagarna som togs ut av män och år 2022 var det 29 procent. Utvecklingen ligger i linje med snittet för hela Sverige och andra liknande kommuner.

Uppdaterad: 2023-09-29