Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Föräldrapenningsdagar

Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visar att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som tas ut av män

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Riket

2000

12

1

Riket

2005

20

2

Riket

2010

23

3

Riket

2011

24

4

Riket

2012

24

5

Riket

2013

25

6

Riket

2014

25

7

Riket

2015

26

8

Riket

2016

27

9

Riket

2017

28

10

Riket

2018

29

11

Riket

2019

30

12

Riket

2020

30

13

Riket

2021

30

14

Riket

2022

30

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

12

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

20

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

25

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

25

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

26

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

26

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

27

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

28

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

29

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

30

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

31

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

31

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

31

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

31

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

31

30

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2000

12

31

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2005

20

32

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

24

33

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2011

25

34

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

26

35

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

26

36

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

27

37

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

28

38

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

28

39

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

29

40

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

31

41

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

31

42

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

31

43

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

31

44

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

31

45

Järfälla

2000

14

46

Järfälla

2005

21

47

Järfälla

2010

25

48

Järfälla

2011

25

49

Järfälla

2012

26

50

Järfälla

2013

26

51

Järfälla

2014

26

52

Järfälla

2015

27

53

Järfälla

2016

26

54

Järfälla

2017

28

55

Järfälla

2018

29

56

Järfälla

2019

30

57

Järfälla

2020

31

58

Järfälla

2021

29

59

Järfälla

2022

29

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada

Kommentar

Andelen av föräldrapenningsdagarna som tas ut av män har mer än fördubblats sedan år 2000. År 2000 var det endast 14 procent av dagarna som togs ut av män och år 2022 var det 29 procent. Utvecklingen ligger i linje med snittet för hela Sverige och andra liknande kommuner.

Uppdaterad: 2023-03-22